unit A | Dagopvang

Een kind ontwikkelt zich maximaal als het plezier heeft! Op SOL Villa Ambacht worden verschillende vormen van opvang aangeboden, waarbij de focus voor de kinderen ligt op plezier. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen uitgangspunt van hun begeleiding. Wij stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

  • Motorische vaardigheden (bijv. leren lopen)
  • Cognitieve vaardigheden/verstandelijke ontwikkeling (bijv. ruimtelijk inzicht)
  • Taalontwikkeling (bijv. leren praten)
  • Creatieve vaardigheden (bijv. fantasiespel en omgaan met materialen)

Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige kindvriendelijke omgeving waarin zij de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. U zult merken dat bij de kinderopvang, net als in ons heel SOL, gewerkt wordt vanuit de daltonkernwaarden. Dit biedt een duidelijke structuur in de groepen zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Naast individuele aandacht voor de kinderen kijken we hoe kinderen functioneren binnen de groep. De pedagogisch medewerkers houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Binnen de dagopvang zijn er twee opvangvarianten. De eerste variant is het pakket met 51 weken opvang, de tweede variant is een 40 schoolweken pakket. Er geldt een minimale afname van 1 dag per week.