unit B | C | D | E – Basisonderwijs

Ieder kind is uniek! Daar staan wij voor. Dit betekent dat we zullen differentiëren in alle mogelijke vormen. Daltononderwijs is een onderwijsvorm die veel ruimte biedt voor differentiatie. We komen tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de individuele onderwijsbehoeftes en het niveau van de kinderen in de groep.

In de kleutergroepen (unit B/C) werken we met een grote variatie aan hoeken om het thematisch onderwijs betekenisvol te maken. Op het daltonplein hebben we meerdere grote hoeken waar kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en samen spelen, leren en werken. We gebruiken bij de kleuters veel afwisselende werkvormen en werken met korte kringmomenten. Tijdens deze momenten worden instructies gegeven of reflectieactiviteiten gedaan. Hierbij worden ook regelmatig coöperatieve leerstrategieën ingezet om alle kinderen actief te betrekken. Naast de grote kring worden er tijdens de werkmomenten ook meerdere instructies in kleine kringen / groepjes gegeven. Tijdens het inloopwerk begeleidt de leerkracht de kinderen individueel.

De overgang in unit C naar groep 3 verloopt soepel, doordat wij in groep 3 op dezelfde werkwijze met de kinderen spelen, leren en werken. Ook hier zijn verschillende hoeken in de groep en wordt er thematisch gewerkt. In unit C/D & E werken de kinderen in de ochtend vooral aan de hoofdvakgebieden en in de middag is er ruimte voor thematisch werken. Verder is er ruim aandacht voor bewegingsonderwijs, Engels en de creatieve vakken.

In het daltononderwijs wordt veel aandacht besteed aan een grote mate van zelfstandigheid. Eén van de manieren om dit te stimuleren is het werken met uitgestelde aandacht. Dit stimuleert de kinderen om goed op te letten tijdens de instructie en om eerst zelf op zoek te gaan naar een oplossing. Het zet hen aan tot zelfredzaamheid en het voorkomt dat ze dingen gaan vragen die ze zelf kunnen oplossen. Ook leren ze op andere manieren aan hun informatie te komen: via hun maatje, andere groepsgenoten of met een handelingswijzer.

Alle kinderen werken met doelenwerk. Het uitgangspunt zijn de doelen. De leerkrachten halen deze uit de methode per vak of stemmen deze zelf af op de behoefte van de groep of het individuele kind. De kinderen kunnen ook zelf doelen toevoegen aan hun doelenblad, waaronder bijvoorbeeld hun eigen ik-doel. We maken hiermee de kinderen bewust wat ze gaan leren / hebben geleerd. Ze krijgen hierdoor meer inzicht en meer motivatie, omdat we ze ook gaan leren zelf te bepalen of ze wel of geen instructie nodig hebben bij een bepaald doel. Hiermee geven we ze eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. Op het doelenwerk vind je bij een doel verschillende opties om aan dat doel te werken, dat hoeft dus niet altijd de verwerking van de methode te zijn, maar kan ook een werkblad, een samenwerkingstaak of een rekenspel zijn. We leren de kinderen om hun doelenwerk zelf te plannen.

Daarnaast werken we met actieplannen om effectief te kunnen differentiëren. Hier staat per vak in beschreven welke leerlingen basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie krijgen. Er zijn verschillende niveaugroepen in de klas en in sommige kinderen hebben een individuele leerlijn.