unit B | Peuterspeelgroep

Bij de peuters gebruiken wij het VE programma van Uk&Puk. Dit programma stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen door actief spel. Daarnaast volgen onze peuters de doorgaande lijn van de daltonkernwaarden. De ontwikkeling hiervan komt aan bod binnen de dagelijkse gang van zaken, maar ook tijdens het thematisch werken.

Uk&Puk is een totaalprogramma waar we met tien thema’s werken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen. Te noemen taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. Het werken met deze methode leert kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden. Naast het vaste dagprogramma dat u van ons gewend bent zullen wij ook een gezonde lunch voor uw kind verzorgen.